V. Ο υαλοπίνακας στην διαχείριση του ηλιακού φωτός

V. Ο υαλοπίνακας στην διαχείριση του ηλιακού φωτός


Το φως του ήλιου είναι η πηγή της ζωής και βασικό στοιχείο για την ευεξία, ανάπτυξη και υγεία μας. Το φυσικό φως μας δίνει την αίσθηση του προσανατολισμού, επηρεάζοντας όσα μας περιβάλλουν και επισημαίνοντας το πέρασμα του χρόνου.
Το γυαλί μας δίνει την δυνατότητα να ελέγχουμε και να χειριζόμαστε το φώς προς όφελός μας. Ένα παράθυρο είναι ένας σύνδεσμος μεταξύ του εσωτερικού χώρου στον οποίο ζούμε και εργαζόμαστε και του εξωτερικού κόσμου.
Η σπουδαιότητα του φυσικού φωτός για τον άνθρωπο και η επίδρασή του στην καθημερινή ζωή, συνιστούν δύο από τις βασικότερες παραμέτρους της σύγχρονης αρχιτεκτονικής στον τομέα κυρίως της άνεσης, όπου ζητούμενα μεταξύ άλλων είναι:

  • Η δημιουργία ανοιγμάτων σε χώρους καθημερινής διαβίωσης, μελέτης και εργασίας ώστε να ενισχύεται ο φυσικός φωτισμός και να διασφαλίζεται ο φυσικός αερισμός.
  • Ο σχεδιασμός κτιρίων έτσι ώστε όλοι οι χώροι να έχουν πρόσβαση σε ανοιγόμενα παράθυρα και μάλιστα σε περισσότερες από μία πλευρές ει δυνατόν.
  • Η επιλογή της θέσης και των διαστάσεων των παραθύρων, προκειμένου να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ως προς την ποσότητα και διάχυση του εισερχόμενου φωτός, ως προς την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων (εισερχόμενης αντηλιάς, ζέστης, ανέμου κλπ) ανάλογα με τον προσανατολισμό του παραθύρου, και ως προς την ενεργειακή ισορροπία του κτιρίου.

Οι εταιρίες παραγωγής υαλοπινάκων παράγουν πλέον και διαθέτουν υαλοπίνακες, με εξελιγμένα χαρακτηριστικά και ιδιότητες, οι οποίοι μπορούν να δώσουν ικανοποιητικές λύσεις σε θέματα διαχείρισης του φυσικού φωτός στα κτίρια.


Φως & ηλιακή ενέργεια


Το ηλιακό φώς, είναι το τμήμα της ηλιακής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, η οποία φθάνει στην Γη φιλτραρισμένη από την ατμόσφαιρα και γίνεται αντιληπτή σαν φως ημέρας (daylight), ενόσω ο ήλιος είναι πάνω από τον ορίζοντα. Όταν δεν μπλοκάρεται από σύννεφα, την αντιλαμβανόμαστε σαν λιακάδα, σαν ένα συνδυασμό δηλαδή δυνατού φωτός και θερμότητας. Το (φυσικό) φως μεταφέρει την μισή σχεδόν θερμότητα από αυτήν που φτάνει στην Γη, από τον Ήλιο

Η ηλιακή ακτινοβολία (ή ηλιακό ενεργειακό φάσμα εκπομπής), είναι ένα μέρος (μικρό) της συνολικής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (ή ηλεκτρομαγνητικού φάσματος), η οποία εκτείνεται από τις ακτίνες γ (10-12m) μέχρι τα ραδιοκύματα (103m).

Το Φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει στην ατμόσφαιρα της Γης, (μέρος του συνολικού ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, όπως προαναφέρεται), εκτείνεται από την υπεριώδη (UV) ακτινοβολία (100nm) μέχρι την υπέρυθρη (IR) ακτινοβολία (106nm).

Θα μπορούσε να διαιρεθεί σε 5 περιοχές, κατ’ αύξουσα σειρά του μήκους κύματος.
Υπεριώδης ακτινοβολία C (UVC) 100-280nm
Υπεριώδης ακτινοβολία Β (UVB) 280-315nm
Υπεριώδης ακτινοβολία Α (UVA) 315-380nm
Ορατό φως (Visible) 380-780nm
Υπέρυθρη ακτινοβολίαA (IRA) 780-1400nm (Near Infrared)
Υπέρυθρη ακτινοβολία Β (IRB) 1400-3000nm
Υπέρυθρη ακτινοβολία C (IRC) 3000-1.000.000nm (Far Infrared)

Το ορατό φως, αυτό που γίνεται αντιληπτό από το ανθρώπινο μάτι, είναι μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας και εκτείνεται από 380 μέχρι 780nm περίπου.

ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όταν η ηλιακή ακτινοβολία πέφτει πάνω στην επιφάνεια ενός υαλοπίνακα, ένα μέρος της ανακλάται, ένα μέρος της απορροφάται από την μάζα του και ένα μέρος περνάει μέσα. Ο λόγος κάθε ενός μέρους προς το σύνολο της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, καθορίζει τον συντελεστή ανάκλασης, τον συντελεστή απορρόφησης και τον συντελεστή μετάδοσης.

 

Συντελεστές Ενέργειας (Energy Factors)

Direct Energy Reflection (DER) =Ανακλώμενη Ενέργεια
Solar Energy Absorption (SEA) =Απορροφούμενη Ενέργεια
Direct Energy Transmission (DET) =Άμεσα Μεταδιδόμενη Ενέργεια
Heat Transfer (HT) =Μεταφερόμενη Θερμότητα

Συντελεστές φωτός (Light Factors)

Κατ’ αναλογία των συντελεστών Ενέργειας, οι συντελεστές Φωτός ορίζονται αποκλειστικά επάνω στην βάση του ορατού τμήματος του ηλιακού φάσματος (380 έως 780 νανόμετρα).

Light Reflection (LR) = Ανακλώμενο Φώς
Light Transmission (LT) = Διερχόμενο Φως
Light Absorption (LA) = Απορροφούμενο Φώς

Ο Ηλιακός Συντελεστής (Solar Factor SF) ή (g) αντιπροσωπεύει την συνολικώς μεταφερόμενη μέσω ενός υαλοστασίου ενέργεια (Total Transmittance TT). Είναι κατά συνέπεια το άθροισμα της άμεσα μεταφερόμενης ακτινοβολίας (θερμικής ενέργειας) και αυτής η οποία απορροφάται από την μάζα του γυαλιού και επανεκπέμπεται προς τον εσωτερικό χώρο.

g = te + qi

Παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν τους συντελεστές αυτούς σε μια δεδομένη προσπίπτουσα ακτινοβολία, είναι η απόχρωση του γυαλιού (δηλαδή το χρώμα της μάζας του), το πάχος του και στην περίπτωση των επιστρωμένων (coated) γυαλιών, η φύση της επίστρωσης.

Ο Συντελεστής Σκίασης (Shading coefficient – SC) είναι ο δείκτης του Solar Factor του γυαλιού, σε σχέση με τον Solar Factor ενός λευκού γυαλιού 3mm, ο οποίος είναι 0,87.

 

Παραδείγματα:

Διερχόμενο φώς   Solar Factor (g)   Συντελ. Σκίασης (SC)
Λευκό γυαλί 3mm     0,90 ή 90%        0,87 ή 87%            1,00
Λευκό γυαλί 10mm   0,86 ή 86%        0,78 ή 78%            0,89
Διπλό τζάμι 4+12+4  0,81 ή 81%        0,76 ή 76%            0,87
Bronze 5mm            0,55 ή 55%        0,65 ή 65%            0,74

Οι εταιρίες παραγωγής υαλοπινάκων εκδίδουν και διανέμουν πίνακες οι οποίοι αναφέρουν τις τιμές των συντελεστών αυτών για όλους τους υαλοπίνακες, τόσο για μονές υαλώσεις, όσο και για διάφορους συνδυασμούς διπλών υαλώσεων..

 

Πως διαβάζουμε έναν πίνακα με τις ιδιότητες των υαλοπινάκων

Γυαλί & Υπεριώδης (UV) ακτινοβολία

Η υπεριώδης (UltraViolet) ακτινοβολία έχει μήκος κύματος, όπως προαναφέρεται, 100-380nm. Τα τμήματα UVC και UVB, που αποτελούν το κομμάτι της ηλιακής ακτινοβολίας που προκαλεί την φωτοχημική αντίδραση η οποία οδηγεί στην παραγωγή του στρώματος του όζοντος, απορροφώνται κατά μεγάλο μέρος από την ατμόσφαιρα της Γης. Έτσι στην Γη φτάνει ένα μέρος από την ακτινοβολία UVC και UVB και το τμήμα UVA το οποίο παραδοσιακά θεωρείται το λιγότερο βλαβερό για το DNA. Είναι η ακτινοβολία που προκαλεί το μαύρισμα της επιδερμίδας και η οποία μπορεί να έχει σειρά δυσάρεστων συνεπειών, όπως είναι τα ηλιακά εγκαύματα και το ξεθώριασμα των χρωμάτων των αντικειμένων που εκτίθενται στον ήλιο.

Για την προστασία του χρώματος των αντικειμένων απαιτείται ο αποκλεισμός της υπεριώδους ακτινοβολίας. Σημαντική μείωση των βλαβερών συνεπειών της, μπορούν να προσφέρουν οι πολυστρωματικοί (laminated) υαλοπίνακες με μεμβράνες PVB, οι οποίοι μπορούν να εμποδίσουν την μετάδοση μέχρι και του 99,6% της υπεριώδους ακτινοβολίας.

Σημειωτέον ότι κανένα γυαλί δεν μπορεί να εγγυηθεί απόλυτη προστασία από το ξεθώριασμα των χρωμάτων.

Οι έγχρωμοι (body tinted) υαλοπίνακες μπορούν να φιλτράρουν τμήματα του ηλιακού φάσματος επιλεκτικά. π.χ. τα κίτρινα γυαλιά φιλτράρουν το ιώδες (βιολετί) και το μπλέ φως.

Γυαλί & υπέρυθρη (IR) ακτινοβολία

Η υπέρυθρη (InfraRed) ακτινοβολία, είναι ευρέως γνωστή σαν «θερμότητα» ή σαν «θερμική ακτινοβολία» επειδή πολλοί θεωρούν ότι μόνο η υπέρυθρη ακτινοβολία είναι θερμική ακτινοβολία. Πρόκειται για εσφαλμένη αντίληψη, δεδομένου ότι το φώς και τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα όλων των συχνοτήτων θερμαίνουν τις επιφάνειες οι οποίες τα απορροφούν. Η αλήθεια είναι ότι η ακτινοβολούμενη από τον Ήλιο στη Γη υπέρυθρη ακτινοβολία, συμμετέχει στην θέρμανση του πλανήτη μας κατά 50% περίπου, ενώ το υπόλοιπο 50% οφείλεται στην επίπτωση του ορατού (φυσικού) φωτός το οποίο απορροφάται από τα διάφορα υλικά και επανεκπέμπεται σε μεγαλύτερα μήκη κύματος (IR). Στην πράξη τα διάφορα αντικείμενα σε θερμοκρασία δωματίου, εκπέμπουν ακτινοβολία συγκεντρωμένη κατά κύριο λόγο στην μπάντα των 800-1200nm (IRA).

Η υπέρυθρη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να είναι επιθυμητή και ανεπιθύμητη. Είναι επιθυμητή όταν αναζητούμε την ηλιακή ζεστασιά, άνεση και φυσική θέρμανση του χώρου μας. Αντιθέτως είναι ανεπιθύμητη όταν γίνεται ενοχλητική, όταν το δωμάτιό μας υπερθερμαίνεται θέτοντας σε δοκιμασία ανθρώπους και κλιματιστικά συστήματα.

Δεδομένου λοιπόν ότι οι κοινοί λευκοί υαλοπίνακες επιτρέπουν την διέλευση της υπέρυθρης ακτινοβολίας (κατά το μεγαλύτερο μέρος αυτής), όπου είναι ανάγκη να μειώσουμε την εισερχόμενη στον χώρο υπέρυθρη ακτινοβολία, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε γυαλιά ελέγχου (μείωσης) της ηλιακής ακτινοβολίας (solar control).

Γυαλί & ορατό (φυσικό) φως

Όπως αναφέρεται στην αρχή του παρόντος, ο βασικός προορισμός του αρχιτεκτονικού υαλοπίνακα παραμένει εδώ και 2.000 χρόνια, η συμβολή του στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της θερμοκρασιακής άνεσης ενός χώρου. Ο υαλοπίνακας ενός παραθύρου, χρησιμοποιείται όλα αυτά τα χρόνια ως μέσο πλήρωσης των ανοιγμάτων ενός κτιρίου προκειμένου να προστατευθούν οι κάτοικοί του από τα καιρικά φαινόμενα (αέρα, βροχή, κρύο, ζέστη κλπ) το οποίο, σε αντίθεση με όλα τα υλικά που είχαν χρησιμοποιηθεί γι’ αυτόν τον σκοπό μέχρι τότε, επιτρέπει στο φυσικό φως να μπαίνει μέσα.

Βέβαια η εξέλιξη της τεχνολογίας, συνετέλεσε στην διαρκή βελτίωση των οπτικών χαρακτηριστικών των υαλοπινάκων, ενώ παράλληλα εφευρέθηκαν και πέρασαν σε βιομηχανική παραγωγή νέοι τύποι υαλοπινάκων με πρόσθετες ιδιότητες τις οποίες δεν διέθεταν οι απλοί λευκοί υαλοπίνακες. Πρόκειται για υαλοπίνακες, στην μάζα των οποίων έχουν προστεθεί χρωματικές ουσίες ή η επιφάνεια των οποίων έχει επιστρωθεί με λεπτά αόρατα στρώματα μετάλλων, προκειμένου να μεταβληθεί ο δείκτης φωτοπερατότητάς των, δηλαδή η ποσότητα του φυσικού φωτός που επιτρέπουν να διέρχεται.

Υαλοστάσια ελέγχου της ηλιακής ακτινοβολίας

Η ανάγκη ελέγχου της ηλιακής ακτινοβολίας ανακύπτει κυρίως σε κτίρια με μεγάλα ανοίγματα, άμεσα εκτιθέμενα στον Ήλιο. Με την χρήση των κατάλληλων υαλοπινάκων (solar control), έχουμε την δυνατότητα να παρέμβουμε, μεταβάλλοντες ουσιαστικά δύο μεγέθη:

α) την ποσότητα του εισερχόμενου φυσικού φωτός
β) την ποσότητα της εισερχόμενης ηλιακής ενέργειας (θερμότητας)

Θα πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι η όποια μείωση της περατότητας της ηλιακής ακτινοβολίας, συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση της περατότητας του ορατού φωτός, δηλαδή του φυσικού φωτισμού.

Οι υαλοπίνακες που μπορούν να ελέγξουν την ηλιακή ακτινοβολία διατίθενται σε δύο τύπους: απορροφητικοί υαλοπίνακες και επιστρωμένοι (coated) υαλοπίνακες. Μάλιστα οι δύο ιδιότητες μπορούν να συνδυαστούν στον ίδιο υαλοπίνακα.

Απορροφητικοί υαλοπίνακες

Τέτοιοι είναι οι έγχρωμοι υαλοπίνακες (μπρονζέ, φυμέ, πράσινοι, μπλέ κλπ), οι οποίοι έχουν υψηλό συντελεστή απορρόφησης, με αποτέλεσμα να συγκρατούν μεγαλύτερο μέρος ηλιακής ακτινοβολίας σε σχέση με τους κοινούς λευκούς υαλοπίνακες. Η συγκρατούμενη ηλιακή ακτινοβολία μετατρέπεται σε θερμότητα η οποία οδηγεί σε αύξηση της θερμοκρασίας των υαλοπινάκων αυτών. Αποτέλεσμα της συγκράτησης της ηλιακής ακτινοβολίας είναι η μείωση του διερχόμενου φυσικού φωτός ώστε να περιοριστεί στα επιθυμητά επίπεδα, άρα και η μείωση της εισερχόμενης ηλιακής ενέργειας.

Στις διπλές υαλώσεις, τα χρωματιστά γυαλιά τοποθετούνται στην εξωτερική πλευρά, ώστε η θερμότητα που συσσωρεύουν να διαχέεται προς το εξωτερικό περιβάλλον.

Οι απορροφητικοί αυτοί υαλοπίνακες δεν διαφέρουν από τους κοινούς υαλοπίνακες ως προς την ικανότητα θερμικής εκπομπής, κατά συνέπεια η χρήση τους μειώνεται συνεχώς, καθώς αντικαθίστανται με υαλοπίνακες οι οποίοι συνδυάζουν και χαρακτηριστικά χαμηλής εκπομπής.

Μια βασική παράμετρος της χρήσης έγχρωμων υαλοπινάκων είναι ο κίνδυνος του “θερμικού σοκ”, το οποίο προκαλείται από την ανομοιόμορφη έκθεση της επιφάνειας του γυαλιού στην ηλιακή ακτινοβολία, πράγμα το οποίο οδηγεί σε μεγάλες διαφορές της θερμοκρασιακής βαθμίδας, άρα στην δημιουργία τάσεων πέρα από τα όρια αντοχής του υαλοπίνακα και τελικά στην θραύση του. Μείωση του κινδύνου επιτυγχάνεται με το πλευρικό τρόχισμα των γυαλιών και ελαχιστοποίησή του με την χρήση σκληρυμένων (tempered ή securit) υαλοπινάκων.

Επιστρωμένοι υαλοπίνακες (coated)

Πρόκειται για υαλοπίνακες των οποίων η επιφάνεια έχει επιστρωθεί με λεπτότατα, αόρατα στρώματα μεταλλικών οξειδίων, ικανά να ανακλούν μεγάλο μέρος της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας μειώνοντας δραστικά το θερμικό κέρδος.

Η βασική αρχή της παραγωγής ανακλαστικών γυαλιών είναι η επίστρωση της μιας επιφάνειάς τους με λεπτά στρώματα οξειδίων διαφόρων μετάλλων και μεταλλικών αλάτων, με την οποία το γυαλί αποκτά αυξημένες ανακλαστικές ιδιότητες αφ’ ενός και διάφορους χρωματισμούς αφ’ ετέρου. Ένα από τα βασικώς χρησιμοποιούμενα μέταλλα είναι ο άργυρος, λόγω κυρίως του χαμηλού συντελεστή ακτινοβολίας της θερμότητας που έχει. Η ανακλαστική επίστρωση του αργύρου (ή άλλου μετάλλου) συνδυάζεται με άλλες προ και μετά επιστρώσεις οξειδίων μετάλλων, προκειμένου να επιτευχθεί ο επιθυμητός συντελεστής ανακλαστικότητας και η χρωματική χροιά του γυαλιού.

Ανάλογα με την μέθοδο επίστρωσης, οι επιστρωμένοι υαλοπίνακες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
1. Σε υαλοπίνακες πυρολυτικής επίστρωσης (ή σκληρής επίστρωσης όπως λέγονται) των οποίων η επίστρωση γίνεται υπό θερμοκρασίες της τάξεως των 500ΟC, κατά την διάρκεια της παραγωγής τους, εν σειρά, γι’ αυτό και αποκαλούνται επίσης on line.
Το βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι το ότι η ενσωματούμενη στην επιφάνεια του γυαλιού επίστρωση, είναι ανθεκτική σε μηχανικές καταπονήσεις, πράγμα το οποίο μας παρέχει την δυνατότητα να τοποθετούμε τα γυαλιά με την επιστρωμένη επιφάνεια στην θέση 1 στην οποία το γυαλί αποδίδει τις χρωματικές του ιδιότητες για τις οποίες το έχουμε άλλωστε επιλέξει.
2. Σε υαλοπίνακες εν κενώ επίστρωσης (ή μαλακής επίστρωσης όπως λέγονται) των οποίων η επίστρωση γίνεται σε χωριστή φάση από την παραγωγή, γι’ αυτό και αποκαλούνται off line.

Μειονέκτημα της μεθόδου είναι η παραγωγή επιστρώσεων μη ανθεκτικών σε μηχανικές καταπονήσεις, κάτι που απαιτεί προσεκτικό χειρισμό των γυαλιών καθ’ όλα τα στάδια της περαιτέρω επεξεργασίας των, την χρήση τους μόνο σε διπλές υαλώσεις και την τοποθέτηση της επιστρωμένης επιφάνειάς τους μόνο στις θέσεις 2 και 3.

Μία πολύ σημαντική παράμετρος των επιστρωμένων (ανακλαστικών) γυαλιών είναι το οπτικό αποτέλεσμα που μας δίνουν οι χρωματισμοί τους. Η δημιουργία τους στηρίζεται στους διαφορετικούς δείκτες διάθλασης που έχουν δυο διαφορετικά υλικά αλλά και δυο διαφορετικού πάχους στρώματα του ίδιου υλικού. Συνδυάζοντας λοιπόν οι παραγωγοί των επιστρωμένων γυαλιών τόσο διαφορετικά υλικά (Οξείδιο Τιτανίου, Οξείδιο Χρωμίου, Οξείδιο Χαλκού κλπ) όσο και διαφορετικού πάχους επιστρώσεις του ίδιου υλικού, παράγουν ανακλαστικά γυαλιά με διαφορετικό οπτικό-χρωματικό αποτέλεσμα (Fume, Bronze, Green, Blue, Silver, Gold, Green κλπ) αλλά και διαφορετικό βαθμό ανακλαστικότητας.

 

VI. Ο υαλοπίνακας στην θερμομόνωση

VI. Ο υαλοπίνακας στην θερμομόνωση

Η θερμότητα που νοιώθουμε ευρισκόμενοι μέσα σ’ ένα χώρο, μας έρχεται από δύο πηγές:
1. Θερμότητα από το ηλιακό φάσμα η οποία δημιουργείται από τις υπεριώδεις ακτίνες (UV), από το ορατό φως και τα μικρού μήκους υπέρυθρα κύματα (IR)

2. Θερμότητα η οποία εκπέμπεται από αντικείμενα (λάμπες, θερμαντικά σώματα κλπ) με την μορφή των μεγάλου μήκους υπέρυθρων κυμάτων (IR).

 

Μετάδοση θερμότητας

Η θερμότητα είναι ενέργεια σε παροδική μορφή η οποία ρέει εξ αιτίας θερμοκρασιακής διαφοράς. Όταν υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ δύο σημείων ενός υλικού (στερεού, υγρού ή αερίου) τότε αυτόματα η θερμότητα μεταφέρεται από τα θερμότερα σημεία προς τα ψυχρότερα. Αυτό ισχύει για όλες τις επιφάνειες. Όμως μια γυάλινη επιφάνεια παρουσιάζει την ιδιομορφία να είναι ταυτόχρονα και διαπερατή από την ηλιακή ακτινοβολία, με αποτέλεσμα την ελεύθερη συσσώρευση θερμότητας.

Η θερμότητα εναλλάσσεται (με άλλα λόγια «χάνεται») μέσω της επιφάνειας των υλικών, με τρεις διαφορετικούς τρόπους.

1.Με Επαφή (Conduction)
Η θερμότητα μεταφέρεται από το ένα μόριο (αφού ζεσταθεί), στο επόμενο μέσα στο ίδιο στερεό σώμα ή σε εφαπτόμενα μεταξύ τους σώματα.

Η ροή θερμότητας μεταξύ των δύο επιφανειών ενός υλικού (π.χ. ενός φύλλου γυαλιού), εξαρτάται από τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των και την θερμική αγωγιμότητα του υλικού. Η θερμική αγωγιμότητα του γυαλιού είναι λ = 1,0 w / (m2*K).

 

2.Με Ανάμιξη (Convection)

Ισχύει για την μεταφορά θερμότητας μεταξύ της επιφάνειας ενός στερεού και ενός υγρού ή αερίου σώματος. Αυτός ο τρόπος μεταφοράς θερμότητας συνεπάγεται κίνηση των μορίων μέσω κυκλοφορίας. Οι διαφορές της θερμοκρασίας μεταξύ των σημείων του υγρού ή αερίου υλικού, προκαλούν κίνηση των μορίων προς τα επάνω καθώς αυτά ζεσταίνονται, με αποτέλεσμα την βαθμιαία εξισορρόπηση της θερμοκρασίας.

3.Με Ακτινοβολία (Radiation)

Κάθε θερμό σώμα εκπέμπει ενέργεια με την μορφή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα διασχίζουν τις ελεύθερες περιοχές (αέρα, κενό) και όταν συναντήσουν εμπόδιο (κάποιο αντικείμενο), αφήνουν επάνω του μέρος της ενέργειάς τους. Το αντικείμενο αποκτά θερμότητα, την οποία στην συνέχεια εκπέμπει κ.ο.κ.
Σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος, αυτή η ακτινοβολία λαμβάνει χώρα στην περιοχή της μεγάλου μήκους υπέρυθρης ακτινοβολίας (πάνω από 5.000nm).

 

Συντελεστές επιφανειακής ανταλλαγής
Η επιφάνεια ενός υλικού ανταλλάσσει θερμότητα με τον αέρα με τον οποίο έρχεται σε επαφή με αγωγή (conduction) και συναγωγή (convection). Ανταλλάσσει επίσης θερμότητα με το περιβάλλον του με ακτινοβολία (radiation). Στον οικοδομικό / κατασκευαστικό τομέα η μεταφορά αυτή της θερμότητας έχει να κάνει με την ταχύτητα του ανέμου, τις θερμοκρασίες και τα επίπεδα emissivity. Οι standard τιμές των συντελεστών αυτών είναι:
- α) για εξωτερική ανταλλαγή: he = 23 w / (m2*K).
- β) για εσωτερική ανταλλαγή: he = 8 w / (m2*K).

 

Θερμική εκπομπή (emissivity) υαλοπινάκων

Τα αντικείμενα ενός χώρου επανεκπέμπουν την θερμότητα που αποκτούν, με την μορφή μεγάλου μήκους υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR). Οι υαλοπίνακες γενικώς, ναι μεν δεν αφήνουν αυτού του είδους την ακτινοβολία να περάσει και να διαφύγει προς τα έξω, πλην όμως την απορροφούν όπως και τα υπόλοιπα υλικά, θερμαίνονται και επανεκπέμπουν την θερμότητα που απέκτησαν. Έτσι, ένας κοινός υαλοπίνακας (όχι ανακλαστικός), επανεκπέμπει την θερμότητα που αποκτά, προς την ψυχρότερη περιοχή, π.χ. προς τα έξω τον χειμώνα, με αποτέλεσμα να χάνεται ενέργεια. Η ιδιότητα αυτή των σωμάτων λέγεται ικανότητα εκπομπής (emissivity) και εκφράζεται με την τιμή e η οποία δηλώνει το ποσοστό (%) της επανεκπεμπόμενης ενέργειας. π.χ. η τιμή (e) της δυνατότητας εκπομπής (emissivity) ενός κοινού υαλοπίνακα είναι 0,89. Αυτό με άλλα λόγια σημαίνει ότι το 89% της ενέργειας που απορροφάται από την μάζα του γυαλιού, επανεκπέμπεται προς το περιβάλλον (προς την ψυχρότερη πλευρά του) και μόνο το 11% ανακλάται πίσω στην θερμή περιοχή.

Σημαντική βελτίωση (μείωση) της τιμής δυνατότητας θερμικής εκπομπής (e) των υαλοπινάκων επέφερε η εφεύρεση της επίστρωσης της επιφάνειάς των με ένα μικροσκοπικώς λεπτό, θεωρητικώς αόρατο στρώμα μετάλλων ή μεταλλικών οξειδίων, πάνω στο οποίο ανακλάται η προσπίπτουσα υπέρυθρη ακτινοβολία και επιστρέφει στον χώρο. Έτσι μειώνεται η απορρόφηση ενέργειας από τον υαλοπίνακα και κατά συνέπεια η αύξηση της θερμότητάς του και η ικανότητα εκπομπής του. Με την διαρκή δε βελτίωση της τεχνολογίας και την παραγωγή αποτελεσματικότερων επιστρώσεων, αυξάνει δραστικά η ποιότητα της θερμομόνωσης που παρέχουν οι νέας τεχνολογίας υαλοπίνακες.

Η χαμηλής εκπομπής (low-e) επίστρωση είναι σχεδιασμένη να αυξάνει την ανάκλαση της προσπίπτουσας και απορροφούμενης από το γυαλί θερμότητας προς την πλευρά της πηγής της θερμότητας. Αυτό σημαίνει ότι, αντίθετα με τους κοινούς λευκούς ή έγχρωμους απορροφητικούς υαλοπίνακες, οι επιστρωμένοι low-e υαλοπίνακες απορροφούν, άρα και επανεκπέμπουν προς την ψυχρότερη πλευρά, πολύ μικρότερα ποσοστά ενέργειας, συμβάλλοντας στην διατήρηση της θερμοκρασίας του χώρου τον χειμώνα και την απώθηση της ζέστης προς τα έξω το καλοκαίρι, βελτιώνοντας την θερμική άνεση.

Η ικανότητα εκπομπής επιδρά μόνο στην μεγάλου μήκους υπέρυθρη ακτινοβολία ενώ δεν έχει ουσιαστικά επίπτωση στον έλεγχο της ηλιακής ακτινοβολίας. Προκειμένου να συνδυαστεί ο έλεγχος της θερμοπερατότητας με τον έλεγχο της ηλιακής ακτινοβολίας, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν υαλοπίνακες οι οποίοι συνδυάζουν και τις δύο λειτουργίες (Low-e & solar control).

 

Συντελεστής θερμοπερατότητας U-Value (ή συντελεστής Κ)

Όπως προαναφέραμε, η θερμοπερατότητα ενός υαλοπίνακα, εκφράζεται με τον συντελεστή U-value και μετρά την θερμότητα η οποία μεταδίδεται (δραπετεύει) συνολικά με επαφή ανάμειξη και ακτινοβολία (σε Watt), μέσω ενός υαλοπίνακα (1m2) από την θερμότερη στην ψυχρότερη πλευρά (για κάθε ένα βαθμό διαφοράς θερμότητας).

Ο συντελεστής θερμοπερατότητας ενός μονού υαλοπίνακα 4mm είναι:
Ug = 5,8W/(m2.K)

Η συνολική θερμική μόνωση ενός παραθύρου εξαρτάται από την θερμική μόνωση του πλαισίου, την θερμική μόνωση του υαλοστασίου και τους αποστάτες θερμοδιακοπής και αποδίδεται από τον συντελεστή Uw, ενώ
η θερμική μόνωση μόνο του υαλοστασίου αποδίδεται από τον συντελεστή Ug.

Εξέλιξη του συντελεστή θερμοπερατότητας των υαλοστασίων

Μέχρι τα μισά του προηγούμενου αιώνα, τα υαλοστάσια αποτελούνταν από μονούς υαλοπίνακες με αποτέλεσμα τεράστιες απώλειες θερμότητας μέσω των παραθύρων, εξ αιτίας του πολύ υψηλού U-value (ένα υαλοστάσιο με μονό υαλοπίνακα πάχους 6mm, έχει Ug = 5,7W/(m2.K)).

Περί τα τέλη της 10ετίας του 1930 γεννήθηκε η ιδέα του διπλού υαλοπίνακα, η οποία άρχισε να εφαρμόζεται στην πράξη στις αρχές της 10ετίας του ’50, όταν έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτοι διπλοί υαλοπίνακες, οι οποίοι συναρμολογούνταν και τοποθετούνταν επί τόπου. Αργότερα στις αρχές της δεκαετίας του 1960, τα εργοστάσια παρήγαγαν ερμητικά σφραγισμένους διπλούς υαλοπίνακες.

Η ιδέα των διπλών υαλοπινάκων ήταν να δημιουργηθεί ένα διάκενο γεμισμένο με ξηρό αέρα ανάμεσα σε δύο φύλλα υαλοπινάκων, το οποίο θα συντελούσε στην μείωση της μετάδοσης της θερμότητας με επαφή, δεδομένου ότι το γυαλί έχει θερμοαγωγιμότητα 1W/(m.K) ενώ ο αέρας μόλις 0,025W/(m.K), βελτιώνοντας έτσι τα μονωτικά χαρακτηριστικά και τον συντελεστή θερμοπερατότητας (Ug) ενός υαλοστασίου

Ένα υαλοστάσιο με διπλό υαλοπίνακα, αποτελούμενο από δύο κοινούς υαλοπίνακες 6mm με 16mm διάκενο αέρα, ανάμεσά τους, έχει U = 2,7W/(m2.K)

Όπως φαίνεται στο σχήμα, όσο μεγαλώνει το διάκενο, τόσο βελτιώνεται η θερμομονωτική ικανότητα του διπλού υαλοπίνακα. Αυτό όμως συμβαίνει μέχρι ένα ορισμένο σημείο που είναι τα 16 – 18mm. Άρα διάκενο πάνω από 18mm, όχι μόνο δεν ωφελεί, αλλά αντιθέτως μειώνει την θερμομονωτική ικανότητα του υαλοστασίου.

Αργότερα επήλθε νέα βελτίωση με την αντικατάσταση του αέρα με ευγενή αέρια (Argon, Krypton) τα οποία έχουν μικρότερη θερμοαγωγιμότητα από τον αέρα ώστε να μειώνουν την μετάδοση θερμότητας με επαφή, αλλά και μεγαλύτερη πυκνότητα ώστε να περιορίζουν την μετάδοση θερμότητας με ανάμειξη.

Όμως αποφασιστικής σημασίας βήμα στην ποιότητα της θερμικής μόνωσης των υαλοστασίων αποτέλεσε η εφεύρεση της επίστρωσης της επιφάνειας των υαλοπινάκων με ένα μικροσκοπικώς λεπτό, θεωρητικώς αόρατο στρώμα μετάλλων ή μεταλλικών οξειδίων, το οποίο βελτιώνει σημαντικά (μειώνει) την τιμή της δυνατότητας θερμικής εκπομπής (emissivity e) του υαλοπίνακα. Έτσι προέκυψαν οι πρώτοι ανακλαστικοί υαλοπίνακες χαμηλής εκπομπής (Low-E) 1ης γενιάς. (K-glass, EKO, Plannibel-G κλπ).

Το επόμενο βήμα ήταν η ανακάλυψη νέων βελτιωμένων επιστρώσεων και η παραγωγή των υαλοπινάκων Low-E 2ης γενιάς (Solar-E, Sunergy, Eclipse advantage, Cool Lite ST κλπ).

Στην διάθεσή μας έχουμε πλέον σήμερα, υαλοπίνακες χαμηλής εκπομπής υψηλής αποδοτικότητας (Low-E High Performance), 3ης γενιάς, οι οποίοι μειώνουν δραματικά τον συντελεστή δυνατότητας εκπομπής (emissivity e). Στην κατηγορία των Low-E High Performance υαλοπινάκων, ανήκουν οι Optitherm, Planitherm, TOP N, SilverStar, Planistar, Energy N, Solarban, Suncool HP, CoolLite KN/SKN, Stop Ray κλπ.

 

Η βελτίωση του U-value με την χρήση Low-E υαλοπινάκων

 

Ένα υαλοστάσιο με διπλό υαλοπίνακα, αποτελούμενο από έναν κοινό υαλοπίνακα 5mm και έναν υψηλής αποδοτικότητας (high performance) υαλοπίνακα 5mm, με 15mm διάκενο, γεμισμένο με αέριο, έχει U = 1,1W/(m2.K)

Για να αντιληφθούμε καλύτερα την βαρύτητα των ανωτέρω τιμών Ug των υαλοστασίων, μπορούμε να τις συγκρίνουμε με τον συντελεστή θερμοπερατότητας ενός τοίχου χωρίς μόνωση στο εσωτερικό του, ο οποίος έχει U=1,5W/(m2.K) περίπου, ενώ ένας τοίχος με μόνωση, έχει U μικρότερο από 0,6W/(m2.K).

Ο συντελεστής θερμοπερατότητας (U-Value) στην πράξη

Εκφράζει τον βαθμό απώλειας σε Watt, ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας υαλοπίνακα, για μια διαφορά ενός βαθμού, μεταξύ του εσωτερικού χώρου και του εξωτερικού περιβάλλοντος. Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή U-Value, τόσο μικρότερη είναι η μεταφορά (απώλεια) θερμότητας που διαφεύγει μέσω του υαλοστασίου.

Ρ (Ισχύς)
Ο μαθηματικός τύπος έχει ως εξής: K (U-Value) = ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
(S x (θ1-θ0))

Όπου S = η επιφάνεια του υαλοστασίου σε τ.μ.
θ1= η θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου
θ0= η θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος

Λύνοντας την εξίσωση ως προς την Ρ (Ισχύ) έχουμε:

Ρ = K x (S x (θ1- θ0 )) που σημαίνει επί παραδείγματι ότι, η ενέργεια που χρειαζόμαστε για να διατηρούμε την εσωτερική θερμοκρασία (θ1) ενός σπιτιού με υαλοστάσια εμβαδού 15 τ.μ., με μονούς υαλοπίνακες και συντελεστή Κ=5,7, στους 20ο τον χειμώνα, όταν η εξωτερική θερμοκρασία (θ0) είναι 8Ο1- θ0= 12ο), είναι:

Ε=5,7x15m2x12o = 1.026Watt * 1h = 1,026KWh την ώρα

Ενώ αν το σπίτι είχε αντίστοιχους διπλούς υαλοπίνακες Low-E με συντελεστή Κ = 1,4 τότε η απαιτούμενη ενέργεια θα ήταν:

Ε=1,4x15m2x12o = 252Watt * 1h = 0,252KWh την ώρα

Θερμοκρασία υαλοστασίων και θερμική άνεση

Το να νοιώθει κάποιος άνετα σ’ ένα χώρο δεν εξαρτάται μόνο από την θερμοκρασία και ταχύτητα κίνησης του αέρα εντός του χώρου, αλλά και από την ενδεχόμενη εγγύτητά του σε ψυχρές επιφάνειες. Το ανθρώπινο σώμα, όταν βρεθεί κοντά σε ψυχρές επιφάνειες όπως π.χ. ένα υαλοστάσιο με μικρή θερμομόνωση, αντιδρά σαν θερμαντικό σώμα, αποβάλλοντας θερμότητα. Η διαχεόμενη μ’ αυτόν τον τρόπο ενέργεια, έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία μιας ενοχλητικής αίσθησης ψύχρας.

Υγροποίηση υδρατμών (Δρόσος) condensation

Τρεις είναι οι τύποι δρόσου που μπορεί να εμφανιστούν σε ένα υαλοστάσιο.

1. Επιφανειακή δρόσος πάνω στην εσωτερική πλευρά του υαλοστασίου (θέση 4):
Αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις που η σχετική υγρασία στον εσωτερικό χώρο είναι υψηλή και η θερμοκρασία της εσωτερικής πλευράς του υαλοστασίου είναι χαμηλή. Υπό ομαλές συνθήκες (σε θερμαινόμενα κτίρια χωρίς υγρασία) αυτός ο τύπος υγροποίησης συμβαίνει σπανιότατα σε διπλά τζάμια υψηλής απόδοσης (high-performance).

2. Επιφανειακή δρόσος πάνω στην εξωτερική πλευρά του υαλοστασίου (θέση 1):
Αυτό μπορεί να συμβεί το ξημέρωμα σε υψηλής απόδοσης (high-performance) διπλά τζάμια, μετά από μια ξάστερη και ήρεμη νύκτα. Υπό αυτές τις συνθήκες και δεδομένης της υψηλής απόδοσης θερμικής μόνωσης των διπλών υαλοπινάκων, η εξωτερική πλευρά κρυώνει μέχρι του σημείου ώστε να σχηματιστεί δρόσος πάνω σ’ αυτήν. Το φαινόμενο είναι προσωρινό και αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της θερμομόνωσης του υαλοστασίου.

3. Δρόσος μέσα στο διάκενο του διπλού υαλοπίνακα (θέσεις 2 και 3):
Αυτό μπορεί να συμβεί όταν τα αφυγραντικά καταστούν αναποτελεσματικά και όταν χαθεί η ερμητικότητα του σφραγίσματος. Απαιτείται αντικατάσταση.

 

Επιλεκτικότητα

Η θερμότητα που μπαίνει σ’ ένα δωμάτιο (άμεσα ή έμμεσα), προέρχεται στο σύνολό της από την ηλιακή ακτινοβολία (Υπεριώδης ακτινοβολία, Ορατή και Υπέρυθρη).

Η ποσότητα της θερμότητας που μπαίνει σ’ ένα δωμάτιο, μπορεί να περιοριστεί χωρίς να μειωθεί ανάλογα, το εισερχόμενο φώς, με την χρήση υψηλής αποδοτικότητας επιστρωμένων υαλοπινάκων (high-performance HP coated glass), οι οποίοι αποτρέπουν την είσοδο της Υπεριώδους και Υπέρυθρης ακτινοβολίας, ενώ επιτρέπουν την είσοδο του ορατού φωτός.

Η ποσότητα του διερχόμενου φωτός, εκφράζεται με τον συντελεστή φωτοπερατότητας LT (Light Transmission).

 

Η σχέση ανάμεσα στον συντελεστή διερχόμενου φωτός (LT Light Transmission) και στον ηλιακό συντελεστή (g Solar Factor) ενός υαλοπίνακα είναι αυτό που αποκαλείται επιλεκτικότητα (selectivity) ενός υαλοπίνακα.

Light Transmission (LT)
Selectivity =    ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Solar Factor (SF ή g)

Οι τιμές που μπορεί να πάρει η επιλεκτικότητα ενός υαλοπίνακα κυμαίνονται ανάμεσα στο 0 και το 2.

0 έχει ένας αδιαφανής υαλοπίνακας
2 είναι η καλύτερη δυνατή επιλεκτικότητα αφού το φώς αντιπροσωπεύει το 50% του ηλιακού φάσματος.

Όσο πλησιέστερα προς το 2 είναι η τιμή, τόσο πιο επιλεκτικός είναι ο υαλοπίνακας.

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Ο ήλιος μπορεί να θερμάνει υπερβολικά ένα κτίριο με μεγάλα ανοίγματα. Η προερχόμενη από τον ήλιο θερμότητα, εισέρχεται μέσα στο δωμάτιο άμεσα και έμμεσα (μετά την απορρόφησή της από το τζάμι). Όλη αυτή η ακτινοβολία διαπερνά το κτίριο και φτάνει σε τοίχους , πατώματα και έπιπλα τα οποία απορροφούν μέρος της και θερμαίνονται. Ακολούθως επιστρέφουν την θερμότητά τους με την μορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR) μήκους πάνω από 2.500nm. Καθώς οι υαλοπίνακες είναι αδιαπέραστοι από τέτοια μεγάλου μήκους ακτινοβολία, αυτή παγιδεύεται στο εσωτερικό του δωματίου, αυξάνοντας σταδιακά την θερμοκρασία. Έτσι λειτουργεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

 

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «επιθυμητό» σε κατοικίες γεωγραφικών περιοχών με χαμηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα κατά τους ψυχρούς μήνες του έτους. Αντίθετα, είναι ανεπιθύμητο σε κατοικίες θερμών γεωγραφικών περιοχών και στα κοινόχρηστα κτίρια γενικώς, στα οποία ο μεγάλος αριθμός εργαζομένων, οι ηλεκτρικές συσκευές και τα φώτα, συντελούν στην αύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας, πράγμα το οποίο σημαίνει αυξημένες δαπάνες κλιματισμού. Είναι λοιπόν επιβεβλημένη η προστασία των κτιρίων αυτών από την εισερχόμενη ηλιακή ενέργεια.

Ενεργειακή ισορροπία

Τα παράθυρα είναι ταυτόχρονα.

- α) πηγή απώλειας θερμικής ενέργειας, μετρούμενη με την U-value (Κ), και
- β) πηγή προσθήκης θερμικής ενέργειας, αντιπροσωπευόμενη από τον Solar factor.

Με την χρήση ενεργειακών υαλοπινάκων δημιουργούμε βελτιωμένες συνθήκες και
θερμοκρασιακή άνεση. Τον χειμώνα με υαλοπίνακες χαμηλής U-value μπορούμε να
στεκόμαστε άνετα κοντά στα παράθυρα, στην λεγόμενη ‘’cold zone’’ και με μειωμένη την πιθανότητα δημιουργίας συμπυκνωμάτων. Τους καλοκαιρινούς μήνες με την αυξημένη ηλιοφάνεια και τις υψηλές θερμοκρασίες τα παράθυρα με κοινά τζάμια επιτρέπουν στην ζέστη από τον ήλιο να μπαίνει μέσα στα κτίρια, συμμετέχοντας σημαντικά στην διαμόρφωση της εσωτερικής θερμοκρασίας και στο ‘’φαινόμενο του θερμοκηπίου’’. Για την μείωση αυτού του φαινομένου, συνιστάται η χρήση γυαλιών ‘’solar control’’. Επιτυγχάνουμε έτσι, μικρότερη εξάρτηση από τις κλιματιστικές συσκευές και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, βελτιωμένο επίπεδο άνεσης, καλύτερες συνθήκες όρασης με την μείωση της ανταύγειας. Όσο πιο χαμηλό solar factor και U-value επιτυγχάνουμε, τόσο καλύτερες συνθήκες εσωτερικής θερμοκρασίας δημιουργούμε. Η εισερχόμενη σε ένα κτίριο ηλιακή ενέργεια μπορεί να μειωθεί με γυαλιά με υψηλή απορροφητικότητα και ανακλαστικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας προς την εξωτερική πλευρά.

Η θέση, η κλιματική ζώνη, η χρήση και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε κτιρίου
συνθέτουν και μια διαφορετική περίπτωση κάθε φορά. Οι υπεισερχόμενες και
αλληλοσυγκρουόμενες παράμετροι, με ζητούμενο την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής θερμομόνωσης (U-value), υψηλών επιπέδων φωτισμού (Light Transmittance) και ελέγχου της εισερχόμενης ηλιακής ενέργειας (Solar Factor), απαιτούν ξεχωριστή μελέτη και στάθμιση των ωφελειών και απωλειών χειμώνα-καλοκαίρι, ενώ συχνά γίνονται μικροί ή μεγαλύτεροι συμβιβασμοί κατά την επιλογή του υαλοστασίου.

ΙV. Ο υαλοπίνακας στις σύγχρονες κατασκευές

Το γυαλί έχει πλέον εξελιχθεί σ’ ένα πολυδιάστατο υλικό του κατασκευαστικού τομέα και είναι «το αγαπημένο» υλικό αρχιτεκτόνων, διακοσμητών και κατασκευαστών, όχι μόνο για την αισθητική του έλξη, αλλά και γιατί έρχεται να ικανοποιήσει σειρά απαιτήσεων που έχουν να κάνουν με την θερμοκρασιακή άνεση (χειμώνα – καλοκαίρι), την ηχομείωση, την ασφάλεια και προστασία, την αισθητική κλπ.:

  • Ρυθμίζοντας το εισερχόμενο φυσικό φως και την εισερχόμενη ηλιακή ενέργεια, χάρις στις αντίστοιχες (solar control) ιδιότητές του.

 

  • Μειώνοντας τις απώλειες ενέργειας και συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος, χάρις στα θερμομονωτικά του χαρακτηριστικά.

 

  • Παρέχοντας προστασία έναντι των ενοχλητικών θορύβων, κυρίως με τους υψηλής ακουστικής απόδοσης υαλοπίνακες.

 

  • Παρέχοντας ασφάλεια και προστασία έναντι κινδύνων τραυματισμού, κακόβουλων ενεργειών, πυροβόλων όπλων, πυρκαγιάς κλπ, με την βοήθεια των ειδικών γυαλιών.
  • Βελτιώνοντας την εσωτερική διακόσμηση χάρις στα καινοτόμα προϊόντα και τις τεχνολογικές εφαρμογές.