Θερμική μόνωση

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα συνήθως παρατηρούνται θερμικές απώλειες. Επειδή η θερμότητα μεταδίδεται με αγωγή (άμεση επαφή δύο σωμάτων ή διαμέσου ενός σώματος) ένα μονό ή διπλό γυαλί υψηλής αγωγιμότητας μπορεί να περιορίσει ως ένα σημείο το πρόβλημα της απώλειας θερμότητας. Αλλά αυτό δεν φτάνει.

Σήμερα, η θερμική ροή μπορεί να περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό. Με τη χρήση γυαλιών με επιστρώσεις χαμηλής εκπομπής Low-e οι απώλειες θερμότητας μέσω ακτινοβολίας μπορούν να μειωθούν στο 70%. Πρόκειται για υαλοπίνακες υψηλής απόδοσης με πυρολυτικές ή μαγνητρονικές επιστρώσεις, με υψηλή θερμομόνωση που σε συνδυασμό με τον έλεγχο ακτινοβολίας εξασφαλίζουν επιλεκτική ανάκλαση και περατότητα φωτός.

Έτσι, κατά τη διάρκεια του χειμώνα έχετε καλό φωτισμό, εξαιρετικήθερμομόνωση και σημαντική μείωση στο κόστος  θέρμανσης, ενώ το καλοκαίρι μειώνεται η εισερχόμενη ηλιακή θερμότητα με αποτέλεσμα ένα δροσερό και άνετο κλίμα.

Εναλλακτικά, έχετε τη δυνατότητα εφαρμογής των γυαλιών Argon και Krypton, που μειώνουν τις θερμικές απώλειες αντικαθιστώντας τον ξηρό αέρα στο διάκενο του διπλού γυαλιού με αέρια χαμηλής αγωγιμότητας.